Η Κοιν.Σ.Επ. «Ανθρώπου Φύσις» διοργανώνει κύκλο 5 συναντήσεων για ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τον Εαυτό τους μέσα από τη σχέση τους με τη Φύση. Σ αυτόν τον πρώτο κύκλο, πηγή γνώσης και έμπνευσης θα είναι για μας τα 4 στοιχεία που δημιουργούν τη ζωή στην Γή (Φωτιά-Αέρας-Νερό-Γη).

Κεντρικός σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να έρθουμε σε βαθύτερη σχέση με τον κόσμο που μας περιβάλλει και με τον ίδιο μας τον εαυτό και έτσι να συνειδητοποιήσουμε το χρέος του Ανθρώπου απέναντι στη Φύση. Ο κύκλος αυτός συναντήσεων απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που διαθέτουν παιδική περιέργεια, διάθεση για εξερεύνηση και παιχνίδι.
Επιμέρους στόχοι είναι:
• η εξοικείωση με τη φύση και τα στοιχεία της,
• η ανακάλυψη αυτών γνωστικά, αισθητηριακά αλλά και διαισθητικά δηλαδή με όλα τα εργαλεία αντίληψης και «ανάγνωσης» του κόσμου,
• η γνώση του τι παρέχει η φύση στον άνθρωπο ως τροφή, ως φάρμακο και ως δυνατότητες
• βασικές δεξιότητες διαβίωσης στο ύπαιθρο
• η αυτογνωσία μέσα από τη συνάντησή μας με τα στοιχεία της φύσης
• η εξάσκηση στον τρόπο λειτουργίας μιας κοινότητας
• η γνωριμία με ιδιαίτερα φυσικά τοπία της περιοχής της Δράμας, και
• η ανακάλυψη της εξαιρετικής βιοποικιλότητας και φυσικού κάλλους που διαθέτουν.

Ο κύκλος αποτελείται από 5 συναντήσεις στις εξής ημερομηνίες:
1 Απριλίου 2018 – αφιερωμένη στο στοιχείο της Φωτιάς
6 Μαΐου 2018– αφιερωμένη στο στοιχείο του Αέρα
17 Ιουνίου 2018 – αφιερωμένη στο στοιχείο του Νερού
8 Ιουλίου 2018 – αφιερωμένη στο στοιχείο της Γης
4-5 Αυγούστου 2018 – συνάντηση με διανυκτέρευση ελεύθερης κατασκήνωσης, όπου θα μπούν σε πρακτική εφαρμογή όλα όσα διδάχθηκαν στις πρότερες συναντήσεις. Το διήμερο θα είναι αφιερωμένο στο 5ο στοιχείο!


Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στο Μαγικό Δάσος της Ελατιάς (Καρά Ντερέ).
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τα 20 άτομα. Το κόστος ανέρχεται σε 100 Ευρώ + ΦΠΑ=124 Ευρώ/συμμετέχοντα. Για παιδιά κάτω των 15 ετών ισχύει το 50% της τιμής. Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση όλων των επιμέρους συναντήσεων.
Η συμμετοχή απαιτεί κράτηση θέσης, είτε γραπτά στο inbox της σελίδας «Ανθρώπου Φύσις Κοιν.Σ.Επ.», είτε τηλεφωνικά στο 6973039776, και με προκαταβολή 40 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Το υπόλοιπο του ποσού μπορεί να καταβληθεί είτε στην πρώτη συνάντηση είτε τμηματικά σε κάθε επόμενη συνάντηση. Καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχές η 20 Ιανουαρίου.


Λίγα λόγια για την Κοιν.Σ.Επ. «Ανθρώπου Φύσις»
Η «Ανθρώπου Φύσις» είναι μια νεοϊδρυθείσα Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση. Ένας από τους κύριους άξονες της δραστηριότητάς της είναι η εκπαίδευση του Ανθρώπου στη σχέση του με τη Φύση – τη Φύση γύρω του και τη Φύση εντός του. Για να υπηρετήσει το στόχο αυτό πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις σε τομείς όπως: δεξιότητες ελεύθερης διαβίωσης στο ύπαιθρο, σχεδιασμός αειφορικών συστημάτων (περμακουλτούρα), φυσικές θεραπείες, προσωπική ανάπτυξη μέσω της Τέχνης, βοτανογνωσία, συλλογή και αξιοποίηση άγριας τροφής, και περιηγήσεις σε τόπους ιδιαίτερης βιοποικιλότητας.